Ton Schulten (佟舒尔腾)博物馆

Open today from
Today 11:00 - 17:00
Address
Ton Schultenplein 1, 7631BR Ootmarsum

Ton Schulten (佟舒尔腾)博物馆

如果您希望了解画家Ton Schulten (佟舒尔腾)的发展历程和他的作品,这个博物馆是最好的地方。您可以从展出的作品看到画家在建立他目前风格het consensisme的创意奋斗历程。除了他的绘画以外,这里还展出很多国内国际雕塑家的青铜、陶瓷、大理石和玻璃雕塑作品。

omschrijving
omschrijving

OK